Acceptarea termenilor și condițiilor


Utilizând www.mommies.ro (denumită în continuare „Site”„Noi” sau ,, Noastre ”), vă declarați că acceptați acești termeni іi condiții.Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni and condiții, vă rugăm ă nuutilizați site-ul nostru. Ne rezervăm dreptul de a modifica, schimba sauactualiza în orice mod această politică, orice moment. Încurajăm vizitatorii srevizuiască periodic acești termeni and condiții. Utilizarea în continuare asite-ului după publicarea modificărilor la acești termeni indică acceptareamodificărilor.

Datele companiei

Vanzator: Digital Asset Investments Kft. 
Sediu: 2017 Pócsmegyer, Bükkös utca 16

Cod fiscal: 26498997-2-13

Număr de înregistrare: 13-09-204847

Contul dumneavoastră

Dacă creați un cont pe site-ul nostru, sunteți responsabilpentru menținerea securității contului dumneavoastră și sunteți pe deplinresponsabil pentru toate activitățile care apar în cadrul contului și oricealte acțiuni întreprinse în legătură cu contul. Sunteți de acord să furnizațiși să mențineți informații corecte, actuale și complete, inclusiv informațiiledumneavoastră de plată și informații de contact pentru notificări și altecomunicări de la noi. Nu puteți utiliza informații false sau înșelătoare înlegătură cu contul dumneavoastră.

Responsabilitatea utilizatorilor site-ului, produselor și /sau serviciilor

Accesul dumneavoastră. la site-ul, produsele și / sauserviciile noastre trebuie să fie legal și să fie în conformitate cu aceștitermeni și cu orice alt acord între dumneavoastră și noi.

Când accesați sau utilizați Site-ul, Produsele și / sauServiciile noastre, trebuie să vă comportați în orice moment într-un modcivilizat și respectuos. Interzicem în mod specific orice utilizare asite-ului, a produselor și / sau a serviciilor și sunteți de acord să nuutilizați site-ul pentru oricare dintre următoarele:

Să se angajeze într-o conduită care ar constitui oinfracțiune penală, dând naștere la răspundere civilă sau încălcând în oricealt mod, orice lege sau reglementare dintr-un oraș, stat, național sauinternațional care nu ar respecta protocolul de internet acceptat ;

Comunicarea, transmiterea sau postarea de materiale caresunt protejate prin drepturi de autor sau deținute în alt mod de către o terțăparte, cu excepția cazului în care sunteți proprietarul drepturilor de autorsau dacă aveți permisiunea proprietarului de a posta;

Comunicarea, transmiterea sau postarea de materiale caredezvăluie secrete comerciale, cu excepția cazului în care le dețineți sau avețipermisiunea proprietarului;

Comunicarea, transmiterea sau postarea de materiale careîncalcă drepturile de proprietate intelectuală, confidențialitate saupublicitate ale altei părți terțe;

Încercarea de a interfera în vreun fel cu Site-ul, curețelele noastre sau cu securitatea rețelei sau încercarea de a utiliza Site-ulnostru pentru a obține acces neautorizat la orice alt sistem informatic;

Accesarea datelor care nu sunt destinate dumneavoastră sauconectarea la un server sau cont, la care nu sunteți autorizat să accesați;

În plus, dacă gestionați un cont, contribuiți la un cont,postați materiale pe site, postați link-uri pe site sau puneți în alt modmateriale disponibile prin intermediul site-ului (orice astfel de material,„conținut”), sunteți singurul responsabil pentru conținutul și orice pagube șidaune rezultate din conținutul respectiv, indiferent dacă conținutul în cauzăconstituie text, grafică, fișier audio sau software de calculator. Punând ladispoziție conținutul, declarați și garantați că:

descărcarea, copierea și utilizarea conținutului nu vorîncălca drepturile de proprietate, inclusiv, dar nu se limitează la drepturilede autor, brevetele, mărcile comerciale sau secretele comerciale ale oricăreipărți terțe;

ați respectat pe deplin orice licență terță referitoare laconținut și ați făcut toate lucrurile necesare pentru a transmite cu succesutilizatorilor finali orice termeni solicitați;

Conținutul nu conține sau instalează viruși, ,,worms”,programe malware, virus de tip ,,Troian” sau alt conținut dăunător saudistructiv;

Conținutul nu este obscen, calomnios, ce promovează ura,rasist sau etnic inacceptabil și nu încalcă drepturile de confidențialitate saude publicitate ale vreunei părți terțe.

Sunteți responsabil pentru luarea măsurilor de precauție,după cum este necesar, pentru a vă proteja pe dumneavoastră. și dispozitiveledumneavoastră de viruși, ,,worms” și alte conținuturi dăunătoare saudistructive. Vom lua măsuri de precauție rezonabile pentru a preveni transmitereaconținutului dăunător din sistemele sale tehnologice către sistemeledumneavoastră tehnologice. Declinăm în mod expres orice răspundere pentru oricedaune sau pagube rezultate din accesul sau utilizarea site-ului, a produselorși / sau a serviciilor, sau a accesului ori utilizării site-urilor web terțe.Avem dreptul (deși nu obligația) de a (i) refuza sau elimina orice conținutcare, în opinia noastră rezonabilă, încalcă orice politică internă sau este învreun fel dăunător sau inacceptabil sau (ii) încetează sau refuză accesul la șiutilizarea site-ului, a produselor și / sau a serviciilor, către orice persoanădin orice motiv, la propria noastră discreție.

Taxe și plăți

Prin achiziționarea Produselor și / sau Serviciilor noastre,sunteți de acord să plătiți taxe sau taxe de abonament anuale pentru un astfelde Produs sau Serviciu. Configurațiile și prețurile site-ului, produselor și /sau serviciilor pot fi modificate în orice moment și putem modificaconfigurațiile, taxele, prețurile și ofertele, cu condiția să nu vi se aplicemodificări de preț pe durata unui abonament va intra în vigoare numai după ceați convenit asupra prelungirii, actualizării sau reînnoirii termenului deabonament. Sunteți de acord cu astfel de modificări dacă nu vă opuneți în scrisîn termen de șapte (7) zile lucrătoare de la primire, sau o factură, careîncorporează sau anunță taxele și / sau modificările de preț. Toate prețurilenu includ și veți plăti toate impozitele, taxele, cotizațiile sau redevențelesau alte taxe similare.

Utilizarea conținutului și a materialelor terților

Prin operarea site-ului, nu reprezentăm sau nu implicămfaptul că susținem materialul postat acolo sau că percepem acest material cafiind unul corect, util sau non dăunător. Site-ul poate conține conținutofensator, indecent sau inacceptabil, precum și conținut care conțineinexactități tehnice, greșeli tipografice și alte erori. Site-ul poate conține,de asemenea, materiale care încalcă drepturile de confidențialitate sau depublicitate; încalcă proprietatea intelectuală și alte drepturi de proprietateale terților; sau a căror descărcare, copiere sau utilizare este supusă unortermeni și condiții suplimentare, stabilite sau nedeclarate. Declinăm oriceresponsabilitate pentru orice daune și / sau pagube rezultate din utilizareasau descărcarea de pe site a postărilor altor părți terțe.

Conținut postat pe alte site-uri web

Nu am examinat și nu putem examina tot materialul, inclusivsoftware-ul pentru computer, pus la dispoziție prin intermediul site-urilor webși al paginilor web către care se leagă site-ul nostru și care leagă site-ulnostru. Nu avem niciun control asupra acelor site-uri web și pagini web și nusuntem responsabili pentru conținutul sau utilizarea lor. Prin conectarea la unsite web sau la o pagină web terță parte, nu reprezentăm sau nu implicăm faptulcă aceasta susține un astfel de site web sau pagină web.

Încălcarea drepturilor de autor

Vă încurajăm să respectați drepturile de proprietateintelectuală ale altora. Dacă credeți că materialul localizat sau legat de siteîncalcă drepturile de autor, vă rugăm să ne anunțați imediat. Vom răspunde latoate aceste notificări, inclusiv după cum este necesar sau adecvat, eliminândmaterialul care încalcă drepturile sau dezactivând toate linkurile cătrematerialul care încalcă drepturile.

Rezilierea

Puteți rezilia acordul și închide contul cu noi în oricemoment, începând cu ultima zi a termenului de abonament, prin trimiterea unuie-mail. Putem rezilia relația cu dumneavoastră sau putem încheia sau suspendaaccesibilitatea la site, produse și / sau servicii în orice moment, inclusivutilizarea oricărui software, (i) dacă încălcați acești termeni; (ii) dacăsuspectăm în mod rezonabil că utilizați site-ul, produsele și / sau serviciilepentru a încălca legea sau a încălca drepturile terților; (iii) dacă nu plătiținici o sumă datorată nouă; (iv) încălcați orice lege sau regulament aplicabil.La închiderea contului dumneavoastră, considerând motivele de mai sus, nu vaexista nicio rambursare a taxelor și vi se va refuza accesul la site, produseși / sau servicii, incluzând toate datele sale. Dacă credeți că nu am reușit sădesfășurăm sau că serviciile sunt defecte, trebuie să ne anunțați în scris șisă acordați paisprezece (14) zile pentru a remedia eroarea. Dacă nu reușim săremediem problema în această perioadă, puteți rezilia abonamentul cu efectimediat, după o notificare scrisă către noi.

Schimbări

Configurațiile și specificațiile site-ului, inclusiv și fărălimitare a întregului conținut disponibil acolo, produsele și serviciile pot fimodificate și / sau actualizate din când în când, la propria noastră discreție.Sunteți obligat de orice astfel de modificări sau actualizări, cu excepțiacazului în care aceste modificări diminuează în mod semnificativfuncționalitatea și valoarea site-ului, a produselor și / sau a serviciilor.

O notă specială privind copiii

Site-ul nu este conceput sau destinat utilizării copiilor cuvârsta sub 16 ani, iar produsele și serviciile noastre nu pot fi achiziționatede către copiii cu vârsta sub 16 ani. Nu colectăm intenționat informațiipersonale de la vizitatorii care au sub 16 ani. Dacă aveți vârsta sub 16 ani,nu vi se permite să ne trimiteți informații personale. Dacă aveți sub 16 ani,ar trebui să utilizați site-ul numai cu acordul unui părinte sau tutore.

Limitarea garanțiilor

Noi și licențiatorii noștri nu oferim nicio garanție saudeclarație în ceea ce privește site-ul, produsele și serviciile sau orice siteconectat sau conținutul acestuia, inclusiv conținutul, informațiile șimaterialele de pe acesta sau acuratețea, caracterul complet sau actualitateaconținutului, informațiilor și a materialelor. De asemenea, nu garantăm sau nudeclarăm că accesul sau utilizarea site-ului, produselor și / sau serviciilordumneavoastră sau a oricărui site conectat va fi neîntrerupt sau fără erori sauomisiuni, că defectele vor fi corectate sau că site-ul, produsele și / sauserviciile sau orice site conectat nu conține viruși de computer sau altecomponente dăunătoare. Nu ne asumăm nicio responsabilitate și nu vom firăspunzători pentru niciun fel de daune sau viruși care ar putea infectaechipamentul computerului sau a altor dispozitive sau alte proprietăți dincauza utilizării de către dumneavoastră a produselor, a serviciilor, sau aaccesului, utilizării sau navigării de către dumneavoastră pe site saudescărcarea ori încărcarea dumneavoastră de orice conținut de pe sau pe site.Dacă sunteți nemulțumit de site, singurul dumneavoastră remediu este să întrerupețiutilizarea acestuia.

Niciun sfat, rezultat sau informație, oral sau scris,obținut de dumneavoastră de la noi sau prin intermediul site-ului, nu va creanicio garanție care nu este făcută în mod expres aici. Nu sprijinim, susținem,sancționăm, încurajăm sau suntem de acord neapărat cu orice conținut sau oriceconținut al utilizatorului, sau cu orice opinie, recomandare, conținut, link,date sau sfaturi exprimate sau implicite în acestea și declinăm în mod expresorice responsabilitate în legătură cu conținutul utilizatorului și orice altconținut, materiale sau informații disponibile pe sau prin intermediulsite-ului, produselor și / sau serviciilor, create sau furnizate de utilizatorisau de alte părți terțe .

Limitarea răspunderii

În nici un caz, niciuna dintre părți, filialele și afiliațiisăi, directorii, ofițerii, angajații sau agenții lor respectivi și alțireprezentanți nu vor fi răspunzători pentru orice daune indirecte, consecvente,accidentale, speciale sau punitive, inclusiv dar fără a se limita laprofiturile pierdute și întreruperea afacerii, fie prin contract, fie prindelict, inclusiv neglijență, care rezultă în vreun fel din utilizareasite-ului, a produselor, serviciilor și / sau a conținutului acestora, sau aoricărui site web hyperlink, chiar dacă o astfel de parte este informată în modexpres asupra posibilității a unor astfel de daune. Cu excepția daunelor legatede încălcarea proprietății intelectuale dovedite sau recunoscute legal cauzatede produse și / sau servicii, livrate de o parte fără conținut terț, în niciuncaz răspunderea unei părți nu va depăși sumele totale primite de noi de ladumneavoastră într-o perioadă de șase (6) luni imediat anterioară datei la cares-au produs daunele.

Declarațiile și garanțiile dumneavoastră

Declarați și garantați că utilizarea site-ului, a produselorși / sau a serviciilor dumneavoastră va fi în conformitate cu orice acord întredumneavoastră și noi, politica de confidențialitate, acești termeni și cu oricelegi și reglementări aplicabile, inclusiv și fără limitare la orice locallegile sau reglementările din țara dumneavoastră, statul, orașul sau alte zoneguvernamentale, cu privire la comportamentul online și conținutul acceptabil,inclusiv toate legile aplicabile privind transmiterea datelor tehnice exportatedin țara în care locuiți și cu orice altă politică aplicabilă sau termeni șicondiții.

Despăgubire

Sub rezerva limitărilor prezentate în prezentul document,părțile convin să se apere, să se despăgubească și să se mențină reciproc inofensive,inclusiv filialele și afiliații săi, directorii, ofițerii, angajații sauagenții lor respectivi și alți reprezentanți, din și împotriva tuturorpretențiilor, pierderilor, daune, răspunderi și costuri (inclusiv, dar fără ase limita la onorarii rezonabile ale avocaților și cheltuieli de judecată),rezultate din, referitoare la sau în legătură cu (i) o încălcare semnificativăa acestor termeni sau orice acord între părți sau (ii) orice afirmație conformcăreia orice informație sau material (inclusiv orice conținut) încalcădrepturile oricărei părți terțe.

Înțelegeți și sunteți de acord că, prin utilizareaproduselor și / sau serviciilor, sunteți singurul responsabil pentru oricedate, inclusiv informații de identificare personală, colectate sau procesateprin produsele și / sau serviciile noastre. Ne veți apăra, despăgubi și ne vețipăstra inofensivi, fără nicio limitare, pentru toate daunele legate deîncălcările (presupuse) ale oricăror legi de confidențialitate prin utilizareaproduselor și / sau serviciilor din contul dumneavoastră.

Diverse

Dacă o parte din acești termeni este considerată invalidăsau imposibilă, respectiva parte va fi interpretată pentru a reflecta intențiainițială a părților, iar porțiunile rămase vor rămâne în vigoare și efect. Orenunțare de către oricare dintre părți la orice termen sau condiție a acestortermeni sau orice încălcare a acestora, în orice caz, nu va renunța la acesttermen sau condiție sau la orice încălcare ulterioară a acestora. Putețiatribui drepturile dumneavoastră în conformitate cu acești termeni oricăreipărți care consimte și acceptă să fie obligat să respecte termenii dinprezentul document în scris. Putem atribui drepturile sale în conformitate cuacești Termeni la discreția sa. Acești termeni vor fi obligați și vor asiguraîn beneficiul părților, succesorilor acestora și cesionarilor permiși. Suntețide acord că nu există nicio întreprindere în comun, parteneriat, angajare saurelație de agenție între dumneavoastră și noi ca urmare a termenilor sauutilizării site-ului, a produselor și / sau a serviciilor.

Acest contract este valabil de la 2023.07.08.